O clipă de înțelepciune

Un bărbat s-a rătăcit în deșert. Mai târziu, când le-a povestit ororile prin care a trecut prietenilor săi, el le-a spus cum, disperat, a îngenuncheat și l-a strigat pe Dumnezeu, implorându-l să îl ajute.
”Și ce a făcut Dumnezeu? Ți-a răspuns la rugăciune?”
”Vai, nu! Înainte să fi avut răgazul, a apărut un explorator și m-a salvat!”

***

Un discipol dezamăgit spuse:
” De ce șederea mea aici nu a dat roade?”
” Să fie oare deoarece ți-a lipsit curajul de a scutura copacul?” răspunse Maestrul binevoitor.

***

O persoană călători peste mări și țări pentru a verifica el însuși extraordinara faimă a Maestrului.
”Ce miracole a înfăptuit Maestrul vostru?”, îl întrebă pe un discipol.
”A… dar există miracole și miracole… În țara ta de exemplu este considerat un miracol când Dumnezeu realizează voința unei persoane. În țara noastră e un miracol când o persoană realizează voința lui Dumnezeu”

***

Metaforele sunt preluate, traduse și adaptate din lucrarea ”Un minuto di sagezza” de Anthony de Mello, Edizioni Paoline, 1989.

Despre fericire

- Am nevoie disperată de ajutor altfel înebunesc. Trăim într-o singură încăpere – eu, soția, copiii și socrii mei. Suntem cu nervii la pământ, urlăm și tipăm unii la alții. Camera aceea e un infern.

- Îmi promiți să faci tot ceea ce îți voi spune, îl întrebă Maestrul?
- Jur că voi face orice!
- Foarte bine! Câte animale aveți?
- O vacă, o capră și șase pui.
- Du-te acasă și adu-le pe toate să stea cu voi în cameră. Întorce-te peste o săptămână!

Discipolul era uimit dar promisese să facă ceea ce îi ceruse Maestrul. Luă animalele și le instală în cameră. După o săptămână se întorse, plângând:
- Nervii mei sunt distruși! Mirosul! Zgomotele! Suntem cu toții la limitele nebuniei!

- Du-te acasă și scoate animalele din cameră! îl îndemnă Maestrul.
Discipolul alergă acasă. A doua zi se întoarse cu ochii strălucind de bucurie.

- Cât e de frumoasă viața! Am scăpat de animale! Casa e un paradis… așa de liniștită, curată, spațioasă…

***

- De ce toată lumea e fericită, numai eu nu?
- Pentru că ceilalți au învățat să vadă bunătate și frumusețe în jurul lor, răspunse Maestrul.
- Și eu de ce nu văd bunătatea și frumusețea în jurul meu?
- Pentru că nu poți vedea în jurul tău ceea ce nu reușești să vezi în tine însuți…

( traducere personală din volumul Un minuto di saggezza , Anthony de Mello)